Dirigenten

  Poul Erik Juhl


Poul Erik Juhl


Korets dirigent, Poul Erik Juhl, var tilbage i 2004 med til at starte koret og har været korets musikalske leder siden.


Poul Erik Juhl er født i 1949, er læreruddannet fra Vordingborg Seminarium med musik som speciale og har siden uddannet sig til cand. pæd. i musik fra Danmarks pædagogiske Universitet.


Han har en lang karriere som leder af børne-, kirke- og voksenkor og har selv været en aktiv korsanger i Tritonuskoret under John Høybyes ledelse, hvor der har været bud efter ham i forbindelse med flere indspilninger af kormusik.


Har deltaget i adskillige dirigentkurser arrangeret af mange forskellige kor-organisationer og stået i spidsen for flere korstævner ikke mindst for børne– og ungdomskor.


Som leder af DaCapo er det blevet til langt over hundrede koncerter i ind – og udland.