Koret

forside2Koret DaCapo, som har hjemme i Køge, har eksisteret siden august 2004.

Koret består af godt 40 sangere, der for manges vedkommende har erfaringer fra et professionelt liv med musik, oftest som undervisere i forskellige sammenhænge. Men også mange der har det at synge i kor, som en af deres foretrukne fritidsbeskæftigelser.

DaCapo har ikke lagt sig fast på én bestemt kormusikalsk stilart, men søger udfordringer inden for alle kroge af kormusikken. Repertoiret spænder derfor vidt, fra rytmisk kormusik til klassiske danske og udenlandske korsange, ofte i nye spændende arrangementer, og ofte, i forbindelse med koncerter, akkompagneret af dygtige musikere.

Koret øver torsdage fra kl. 19.00-21.30 i Ølby Kirke.

Koret forsøger til stadighed at have en omfattende koncertvirksomhed, og byder sig til, og arrangerer selv koncerter med kormusik i mange genrer og stilarter, på et højt musikalsk niveau.

DaCapo har igennem sine første, knap 15 år, gjort sig særdeles positivt bemærket ved flere koncerter rundt omkring i landet.

DaCapo har igennem flere år deltaget ved Køge korenes fælles forårskoncert, samt i et samarbejde med koret Diabolus og Concorde Brass Band, sunget en årlig julekoncert i Holmens Kirke.

Desuden har koret med succes gennemført flere korrejser, og har bl.a. været på koncert-rejse til Færøerne, samt deltaget i internationale korfestivaller og konkurrencer i Irland og Spanien.