Dirigenten

DaCapo

 

Koret DaCapo hører hjemme i Køge og har eksisteret siden august 2004.

 

Koret består af godt 40 sangere, der for manges vedkommende har erfaringer fra et professionelt liv med

musik. Nogle som undervisere i forskellige sammenhænge, andrer har det, at synge i kor, som

en af deres foretrukne fritidsbeskæftigelser.

 

DaCapo har ikke lagt sig fast på én bestemt kormusikalsk stilart, men søger udfordringer inden for alle

kroge af kormusikken. Repertoiret spænder derfor vidt, fra rytmisk kormusik til klassiske danske og

udenlandske korsange, ofte i nye spændende arrangementer, og gerne, i forbindelse med koncerter,

akkompagneret af dygtige musikere.

 

Koret øver torsdage fra kl. 19.00-21.30 i Ølby Kirke.

 

Koret forsøger til stadighed at have en omfattende koncertvirksomhed. Vi tilbyder og arrangerer selv

koncerter med kormusik i mange genrer og stilarter, på et højt musikalsk niveau.

 

DaCapo har gennem sine første 15 år gjort sig særdeles positivt bemærket ved flere koncerter rundt

omkring i landet, og har desuden med succes gennemført flere korrejser. Vi har bl.a. været på koncertrejse til

Færøerne, samt deltaget i internationale korfestivaller og konkurrencer i Irland og Spanien.

 

I 2019 tager koret ud på rejse igen. Denne gang for at deltage i Budapest International Choir Festival &

Competition.

Korets dirigent, Poul Erik Juhl, var tilbage i 2004 med til at starte koret og har været korets musikalske leder siden.


Poul Erik Juhl er født i 1949, er læreruddannet fra Vordingborg Seminarium med musik som speciale og har siden uddannet sig til cand. pæd. i musik fra Danmarks pædagogiske Universitet.


Han har en lang karriere som leder af børne- kirke og voksenkor og har selv været en aktiv korsanger i Tritonuskoret under John Høybyes ledelse, hvor der har været bud efter ham i forbindelse med flere indspilninger af kormusik.


Har deltaget i adskillige dirigentkurser arrangeret af mange forskellige kor-organisationer og stået i spidsen for flere korstævner ikke mindst for børne – og ungdomskor.


Som leder af DaCapo er det blevet til langt over hundrede koncerter i ind – og udland.
  DaCapo